en_US    pt_PT    

Yayınlar

Proje, Türkiye ve Portekiz’den ortakların katılımıyla proje sonunda Türkiye ve Portekiz arasında bir karşılaştırmalı rapor ve proje sonucunda bir strateji belgesi geliştirmeyi planlıyor. Yayınlar İngilizce olarak geliştirilecek ve ortaklar tarafından Türkçe ve Portekizce dillerine çevrilecektir.

1. Karşılaştırmalı Rapor

Karşılaştırmalı rapor, Türkiye ve Portekiz’deki 100 zihinsel engellinin katılımıyla sonuçlanacak ve zihinsel engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşam boyutlarındaki durumunu karşılaştıracaktır. Karşılaştırmalı raporun Eylül 2021 sonunda tamamlanması planlanmakta olup, burada yayınlanacaktır.

2. Türkiye’deki Personel için Eğitim Faaliyeti Metodolojisi

Türkiye personeli için eğitim metodolojisi, Türk personele 5 günlük bir eğitim faaliyeti sağlamak için karşılaştırmalı rapor ışığında geliştirilecektir. Metodoloji, Ekim/Kasım 2021’de eğitim faaliyetinin uygulanmasından sonra burada yayınlanacaktır.

3. Türkiye ve Portekiz’deki Ailelerle Seminer Metodolojisi

Ailelere yönelik seminer metodolojisi, Türkiye ve Portekiz’deki ailelere bir seminer etkinliği sağlamak için karşılaştırmalı rapor ışığında geliştirilecektir. Metodoloji, Ekim/Kasım 2021’de seminerin uygulanmasından sonra burada yayınlanacaktır.


This web-site was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği and do not necessarily reflect the views of the European Union.