en_US    pt_PT    

Proje Hakkında

Görünmezi Görünür Kılmak! projesi zihinsel engellilerin istihdam ve eğitim alanlarında görünürlülüğünü artırmaya odaklanırken, sorunlarını ve günlük yaşamlarını sosyal medyada ve ana akım medya kanallarında görünür hale getirmeye odaklanıyor. Proje, aynı zamanda, farklı AB ülkelerinden kuruluşlarla birlikte, zihinsel engelleri olan bireylere hizmet veren STK’lar ve kamu kuruluşları arasında dayanışmayı teşvik etmek için bir dayanışma ağı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje, APCC ( Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra) ve Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği tarafından Coimbra, Portekiz ve Elazığ, Türkiye’de uygulanmaktadır. Proje, her iki şehirde toplamda 100 zihinsel engelli bireye ulaşarak, onların yaşamlarındaki eğitim ve istihdamla ilgili sorunlarını dinlemeyi ve elde edilen araştırma sonuçlarıyla bilgilerin karşılaştırmalı bir analizini uygulayarak karşılaştırmalı bir rapor geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca proje, her iki ülkede de zihinsel engellilerin sosyal medyada görünürlülüğü konusu üzerinde çalışacak ve insanların zihinsel engellilere yönelik algısını değiştirmeye çalışacaktır.

Proje aynı zamanda her iki ülkede de zihinsel engelli bireylerin sorunlarına ilişkin bireysel ve ailelerine yönelik çalışma ziyaretleri ve seminerler düzenleyerek kişisel kapasite gelişimi ve zihinsel engellilerin ailelerinin güçlendirilmesi konusunda da çalışacaktır.

Proje Amacı

– Proje ile Türkiye ve AB Ülkelerinde zihinsel engelliler odağında çalışan STK’lar arasında dayanışma ağı oluşturarak; toplumda zihinsel engelli bireylerin görünürlülüğünü artırmak, engellilerin eğitime dahil olmasını teşvik etmek ve bu konuda toplumda farkındalık yaratmak

Projenin Özel Amaçları

  • Türkiye ve AB’den katılımcı kuruluşların, özellikle Portekiz’in şehirlerindeki zihinsel engelliler ve ailelerinin durumuna ilişkin karşılaştırmalı bir rapor oluşturmak.
  • Eğitim ve istihdam alanlarında zihinsel engelli bireylerin sorunlarına yönelik sosyal medya ve internet kampanyaları yürütmek.
  • Avrupa ve Türkiye’de zihinsel engellileri bireylerle çalışan STK’lar arasında dayanışma ağı oluşturmak.
  • Zihinsel engelli bireylerin AB düzeyinde eğitime dahil edilmesini teşvik etmek için kanıta dayalı bir politika geliştirilmesine. katkı sağlamak

Projenin Hedef Kitlesi

  • Araştırma faaliyetlerine dahil olan, Elazığ ve Coimbra’ da yaşayan 100 zihinsel engelli birey
  • Elazığ ve Coimbra’ da 40 zihinsel engelli aile ferdi
  • Türkiye’den 20 Sivil Toplum Kuruluşu, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Eğitimci ile Portekiz’den 3 kuruluş temsilcisi
  • Avrupa Birliği Ülkelerinden 30 Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Eğitimci

Proje Aktiviteleri

Proje faaliyetleri 5 ana faaliyetlerden oluşup, yukarıda belirtilen hedef kitlelere yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Belirtilen faaliyetlere katılım için (çalışma ziyaretleri, ailelerle seminerler, Avrupa Birliği Dayanışma Sivil Toplum Kuruluşu Engelliler Ağı ve çalıştay ) proje sitesindeki haberler kısmını takip ediniz.

Araştırma Faaliyetleri

Projenin uygulanması sırasında zihinsel engelli bireylerle ve aileleri ile araştırma faaliyeti gerçekleştirecektir. Araştırma, her iki ülkede de zihinsel engelli bireylerin yaşamının eğitim, istihdam ve sosyal yaşam olmak üzere üç boyutuna odaklanmakta olup ve projenin uygulanması sırasında 100 engelli bireye (Türkiye’den 50 kişi ve Portekiz’den 50 kişi) ulaşması hedeflenmektedir.

Araştırma faaliyeti sonucunda, 2021 Eylül ayının sonunda, İngilizce, Portekizce ve Türkçe karşılaştırmalı rapor, infografikler ile birlikte Türk personel için eğitim metodolojisi ve her iki ülkedeki ailelerle seminer metodolojisi ve araştırma faaliyeti içinde belirlenen ihtiyaçları ile birlikte bu web sayfasında yayınlanacaktır.

Türkiye ve Portekiz’e Çalışma Ziyaretleri

Proje, biri Türkiye’den Portekiz’e 15 kişinin (STK temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, özel ve kamu kuruluşlarına bağlı eğitim kurumlarından çalışanlar ile) ve diğeri de Portekiz’den de Türkiye’ye APCC’nin 3 personelini içeren olmak üzere iki çalışma ziyareti planlanmıştır.

Çalışma ziyareti programları ve çalışma ziyaretlerinin sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetlerle birlikte önümüzdeki aylarda burada duyurulacaktır.

Medya ve Online Farkındalık Kampanyası

Çevrimiçi Farkındalık Artırma Kampanyası, Facebook, Instagram ve Youtube üzerinden her iki ülkede de 10000 kişiye ulaşmayı hedeflemektedir. Çevrimiçi bilinçlendirme kampanyası sırasında fotoğraf ve videolar hazırlanacak ve web sayfası ve yukarıda belirtilen sosyal medya sayfaları aracılığıyla yayınlanacaktır. Zihinsel engelli 50 bireyin hikayesininin yayınlaması planlanmaktadır.

Aileler ile Seminerler

Her ülkede, araştırma çıktıları sonucunda geliştirilen içeriğe odaklanan ailelere yönelik seminerler gerçekleştirilecektir. Her iki ülkede, karşılaştırmalı raporda tartıştığımız konulara yönelik olarak zihinsel engellilerin 20 ailesini bilgilendirmek ve bu konularda güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetin Ekim 2021’de uygulanması planlanmaktadır.

Zihinsel Engelli Bireyler için AB STK Dayanışma Ağı Çalıştayı

Proje sonuçlarını yaygınlaştırmak ve projenin sürdürülebilirliğini artırmak için Türkiye dışından 30 kişinin katılımıyla 4 günlük çalıştay ve paneller gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Hedef olarak her Avrupa Birliği ve aday ülkeden en az 1 kişiye ulaşılması planlanmaktadır. Proje kapsamında yapılacak çalıştay planı aşağıdaki gibi planlanmıştır.

– Proje ve proje sırasında geliştirilen materyaller hakkında bilgi
– Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetlerini tanıtacakları fuar
– Zihinsel engelliler ve zihinsel engellilerin eğitimi konulu panel tartışmaları
– Zihinsel engellilerin eğitime dahil edilmesine yönelik strateji geliştirme çalıştayı
– Avrupa Birliği Dayanışma Sivil Toplum Kuruluşu Engelliler Ağı’nın uygulanması için işbirliği planı.


This web-site was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği and do not necessarily reflect the views of the European Union.