en_US    pt_PT    

AB Dayanışma Ağı

Proje, AB ve Türkiye’de zihinsel engellilerin eğitim ve istihdama dahil edilmesi gibi ortak bir amaç için AB’den 30 farklı kuruluşun katılımı ile birlikte bir ağ kurulmasını planlamaktadır.

Çalışma Ziyaretleri

Proje ile, Elazığ ve Coimbra’da iyi uygulamaların ve bilgi paylaşımı gerçekleştirmek amacıyla, projeye ortak kuruluşlar arasında karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretlere Elazığ’da kamu ve özel kuruluşlarda ve STK’larda çalışan 15 kişinin, Portekiz’den 3 STK çalışanının katılımı beklenmektedir.

Araştırma Faaliyetleri

Proje süresince Portekiz ve Türkiye’de 100 zihinsel engellinin katılımıyla karşılaştırmalı bir rapor hazırlanmaktadır. Sonuç olarak, raporu Türkçe, Portekizce ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayınlamayı planlanmaktadır.This web-site was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği and do not necessarily reflect the views of the European Union.